Een beetje opvoeder

Volleybalvereniging OMS Putten > Nieuws  > Een beetje opvoeder

Een beetje opvoeder

Na gezin en school wordt de sportvereniging ook wel de derde opvoeder genoemd. Driekwart van alle jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging. Die heeft daardoor grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Niet in de laatste plaats omdat kinderen en jongeren er op regelmatige basis en doorgaans met veel plezier komen. Daarom is het belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige plaats is voor kinderen.

 

Rol van de vereniging

Onze vereniging is een locatie waar zich activiteiten afspelen die het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van alle kinderen en ouders.We vinden het belangrijk dat onze trainers en andere (mede)opvoeders zich bewust zijn van de invloed en rol die ze hebben op hun groep en op het individuele kind. Het bevorderen van een pedagogisch klimaat op onze sportvereniging moet zorgen voor een positieve ontwikkeling van jeugdleden.

Wat gaan we doen?

Onze vereniging heeft zich ingeschreven voor het thema ‘vroeg signaleren’ van de Open Club subsidie van de gemeente Putten. Met vroeg signalering wordt het vroegtijdig signaleren van een dreigend probleem bedoeld (dat kan van alles zijn: van te koud gekleed zijn in de winter, ouders die een kind nooit komen ophalen tot blauwe plekken). Als vereniging denken we op die manier mee in het ontwikkelingsproces van een (jong) kind en het gezin als dit nodig is.

Vroeg signaleren kan er toe bijdragen dat problemen klein, beheersbaar en sneller oplosbaar zijn. Ook willen we in onze vereniging meer openheid en draagvlak creëren om onderwerpen bespreekbaar te maken. Om te kunnen vroeg signaleren is enige kennis van jeugd-, opgroei- en opvoedingsproblematiek belangrijk. Vanuit de Gemeente Putten en JongPutten wordt hiervoor de basistraining ‘signaleren’ aangeboden. Deze training biedt kennis en vaardigheden om bij te dragen aan een pedagogisch klimaat bij de vereniging.


Vanuit de vereniging vinden we het belangrijk dat álle jeugdtrainers en bestuursleden één van deze trainingsavonden bijwonen, zij ontvangen hiervoor dan ook een uitnodiging met het dringende verzoek om zich hiervoor aan te melden.


Vragen of meer informatie over dit thema? Neem dan contact op met Maureen Fennema via: maureenfennema@upcmail.nl .