Organisatie

Voorzitter

Naam : Harm Baarslag
Telefoonnummer: 06 – 136 79 777
Email: voorzitter@oms-putten.nl

Penningmeester

Naam: Albert Jansen
Telefoonnummer: 06-19 29 07 38
Email:administratie@oms-putten.nl

Technische zaken (TC) & Jeugdcoördinator

Naam: Anita Tolsma
Email: tc@oms-putten.nl
Email jeugdcoördinator: jeugd@oms-putten.nl

Communicatie

Naam: José van Ommen
Telefoonnummer: 06-12063013
Email: communicatie@oms-putten.nl

Secretariaat

Naam: Helga Kraaijenhof
Email: secretariaat@oms-putten.nl

Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit een aantal trainers van de Volleybal vereniging OMS. Gezamenlijk wordt het technische kader vastgesteld waarin de teams en spelers trainen en spelen.

 

Leden van de technische commissie:

  • Anita Tolsma
  • Jan van Dooren
  • Jibbe van Bekkum
  • Jaap Landman

 

Email adres:         tc@oms-putten.nl

Activiteitencommissie

De Activiteiten Commissie organiseert en begeleid alle activiteiten rondom het volleybal welke niet direct met het technische gedeelte te maken hebben. Te denken valt hierbij aan het organiseren van team uitjes, Sinterklaasfeest, sponsoractiviteiten etc.

 

Leden van de activiteiten commissie:

 

  • Linda van de Bor
  • Tessa Reijngoud
  • Marianne van der Heijden

 

Email adres activiteiten commissie: activiteiten@oms-putten.nl

Jeugdcoördinator

De jeugdcoördinator begeleidt alle activiteiten rondom de jeugdteams en is het vaste aanspreekpunt voor eventuele vragen en/of knelpunten bij de jeugd. Daarnaast begeleidt en stimuleert de jeugdcoördinator de jeugdtrainers bij het trainen geven en coachen van de wedstrijden.

 

De jeugdcoördinatie wordt uitgevoerd door Anita Tolsma.

Email adres:  jeugd@oms-putten.nl

 

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat geeft informatie zoals aantal teams, klasses, zaalindelingen etc. door aan de NEVOBO waardoor deze vervolgens de competitiewedstrijden kan inplannen. Hiernaast (her)plant het wedstrijdsecretariaat ook de wedstrijden welke door omstandigheden niet plaats kunnen vinden op de oorspronkelijk ingedeelde dagen en tijdstippen.

 

Het wedstrijdsecretariaat wordt gevoerd door Maureen Fennema

 

Email adres van het wedstrijdsecretariaat:    info@oms-putten.nl

Ledenadministratie

De ledenadministratie van de vereniging draagt zorg voor de af- en aanmeldingen van spelers bij de vereniging en de NEVOBO.

 

De ledenadministratie wordt gevoerd door Maureen Fennema

 

Email adres Ledenadministratie:        info@oms-putten.nl

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand waar je naar toe kan als je problemen hebt. Het kan zijn dat je wordt gepest, of dat je op een vervelende manier behandeld wordt (bijvoorbeeld aangeraakt of geslagen). Alles wat je aan een vertrouwenspersoon vertelt is geheim. Om je te kunnen helpen is het soms nodig dat hij het tegen iemand anders zegt. Dat doet hij alleen als jij dat goed vindt.

 

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen. Zowel voor de jeugd, als ook voor de senioren.

 

Wie is de vertrouwenspersoon van OMS?

 

                                                Jaap Landman

 

Mijn naam is Jaap Landman. Ik speel bij het tweede herenteam van OMS en overdag werk ik op het Christelijk College Groevenbeek.

Bij deze school ben ik jarenlang vertrouwenspersoon geweest. In die hoedanigheid kreeg ik veel te maken met privé-problematiek van leerlingen, die iemand zochten waar ze naar toe konden gaan met hun problemen. Samen zocht je dan naar een oplossing, of moest je doorverwijzen naar een huisarts , bureau Jeugdzorg e.d.

 

Bij een volleybalvereniging zal er niet zo vaak een beroep gedaan worden op een vertrouwenspersoon, vermoed ik. Toch denk ik dat het goed is dat er iemand is waarbij je terecht kan als er zaken zijn die je om een of andere reden, niet met anderen kunt of wilt delen.

 

 

Telefoonnummer Vertrouwenspersoon:        0630185776
Email adres vertrouwenspersoon:             jaaplandman@groevenbeek.nl

Promotiecommissie

Binnen O.M.S. zijn we recent gestart met een promotiecommissie. De promotiecommissie verzorgt de promotie van verschillende activiteiten binnen de vereniging en onderhoud de sociale media.

 

 Heb je leuke ideeën of suggesties? Laat het ons dan weten via: communicatie@oms-putten.nl